షార్ట్ సర్క్యూట్ తో సెట్ ఆహుతి

ఎనిమిది ఫైర్ ఇంజన్లు సహాయంతో మంటలను అదుపు

ఈ రోజే ప్రారంభమైన అదిపురుష్ సినిమా షూటింగ్

గ్రీన్ మాట్ లో సన్నివేశాల చిత్రీకరణ

గొరెగావ్ వెస్ట్ బంగుర్ నగర్ సమీపంలో ఓ గ్రౌండ్ లొ నిర్మించిన సెట్

మంటలు చెలరేగిన సమయంలో సెట్ లో ఎవరు లేరు

తప్పిన పెద్ద ప్రమాదం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *